Haven

De Just Be Homes van Haven in Nederland bieden een veilige plek aan mensen die vastlopen in hun leven. Je kunt er tijdelijk verblijven om tot rust te komen en tot jezelf te komen.

Haven is opgericht vanuit de overtuiging dat ieder mens een plek mag hebben waar hij of zij even helemaal niets moet. Waar gewoon ‘zijn’ het enige is dat telt. Waar mensen weer aansluiting vinden bij elkaar.

Jean Freer, de initiator van dit initiatief: “Vanuit de overtuiging dat we vooral moeten focussen op de toekomst en open moeten staan voor het nieuwe, zullen we veel mensen gaan ontvangen en op weg helpen.”

‘HAVEN | Just be Homes’ is ontstaan vanuit een boodschap van De Vrouwe. In 2015 kwam De Vrouwe opnieuw. Zij vroeg mij of ik bereid was een tweede opdracht aan te nemen.

De boodschap

“Er zullen veel veranderingen plaats gaan vinden. Hierdoor zal er chaos ontstaan. Gezinnen zullen door meerdere omstandigheden met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Bedrijven zullen met de billen bloot moeten. Er zullen veel waarheden die verborgen moesten blijven naar buiten komen. Door de chaos en de hoeveelheid aan verwarring zullen mensen zoeken naar rust.

Ik vraag jou: Geef de mensen plekken waar zij rust kunnen vinden. Vang hen op, je hoeft alleen maar te zorgen voor een bed, een bord en gezond eten. Als zij drie maanden kunnen herstellen zullen zij zichzelf teruggevonden hebben en weer voor zichzelf kunnen zorgen. Zij zullen dan nooit meer in de psychiatrie komen. Zo kan de psychiatrie weer herstellen en niet overbezet raken. De hulpverleners en artsen kunnen dan het werk doen waar zij voor opgeleid zijn.”

De Boodschap +

 

Bezoek Haven

Menu